Mareng rycker in om du...

... behöver hjälp med texter till intranätet

... inte hinner med interninformationen själv

... ska göra en medarbetarundersökning, men saknar projektledare

... behöver någon som granskar din webbplats

... vill starta ett nyhetsbrev eller en personaltidning, men saknar redaktör

... behöver en resurs till informations- eller HR-avdelningen

... vill integrera info- och HR-frågor och behöver en koordinator

... behöver någon som kan sjunga en trudilutt...


Du kan vara lugn - Mareng kan hjälpa dig med allt det där och mer därtill.